واژه نامه اینستاگرام

واژه نامه اینستاگرام  واژگانی که پیش از نصب اینستاگرام باید بدانید 1-نام کاربری username نامی که افراد در اینستاگرام مشخص می کنند تا آدرس پروفایل خود را مشخص کنند. 2-IG یک مخفف ساده برای کلمه اینستاگرام است. 3-اینستاگرامرها  instagramers/IGers به افرادی که در اینستاگرام فعالیت می کنند گفته می شود. 4-بایو یا زندگی نامه Bio …

واژه نامه اینستاگرام ادامه »