ماه عسل گوگل یا  Google Honeymoon چیست و چگونه اتفاق می افتد ؟

ماه عسل گوگل یا همان Google Honeymoon به حالتی گفته می شود که در طی آن یک سایت جدید پس از انتشار و مدت زمان بسیار کمی در کلمه کلیدی اصلی و پر رقابت خود، در صفحه اول گوگل قرار می گیرد. این پدیده کوتاه مدت است و معمولا بعد از گذشت یک هفته، وب سایت به جایگاه معمول خود می رسد و از صفحه اول گوگل محو می شود. این پدیده با توجه به نوع رتبه فوق العاده ای که در طی آن به وبسایت داده می شود، ماه عسل گوگل نامیده شده است.